Transaksi Perkhidmatan Online


 1. SPAJ

  SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM JOHOR
  BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN
  TAHUN 2024

  Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jumlah
  1 Pendaftaran Permohonan 0100000000001
  2 Semakan Jadual Temu Duga 015820848132105000000651
  3 Semakan Keputusan Temu Duga 00036600000000366
  4 Semakan Jadual Penilaian 0000000000000
  5 Semakan Keputusan Penilaian 0000000000000
  6 Peperiksaan Online 0000000000000
  7 Pertanyaan/Aduan 14313819500000062
  8 Tawaran Pelantikan 0000000000000
  JUMLAH 14162221422151110000000 1080